המשך

רשות המיסים טופס 1320 - נספח א' לטופס הדיווח שנתי ליחיד - חישוב ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד לשנת המס 2016


© 2020 כל הזכויות שמורות מדיניות פרטיות תנאי השימוש עזרה ספריית טפסים