המשך

רשות המיסים טופס 1321 - נספח ב לטופס דיווח שנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד לשנת המס 2015


© 2020 כל הזכויות שמורות מדיניות פרטיות תנאי השימוש עזרה ספריית טפסים